Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πάρμις

Xml id: Parmis
Име (Гр): Πάρμις
Име (Ен): Parmis
Име (Бг): Пармис
Тип име: Greek
Въведен: authority