Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀντία

Xml id: Antia
Име (Гр): Ἀντία
Въведен: epidoc xml