Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀσκληπιοδότη

Xml id: Asclepiodote
Име (Гр): Ἀσκληπιοδότη
Въведен: epidoc xml