Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δέκμος

Xml id: Decimus
Име (Гр): Δέκμος
Въведен: epidoc xml