Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γερμανός

Xml id: Germanus
Име (Гр): Γερμανός
Въведен: epidoc xml