Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Απφος

Xml id: Apphus
Име (Гр): Απφος
Въведен: epidoc xml