Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Λοῦππος

Xml id: Lupus
Име (Гр): Λοῦππος
Въведен: epidoc xml