Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἡραΐς

Xml id: Herais
Име (Гр): Ἡραΐς
Въведен: epidoc xml