Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀπολινάριος

Xml id: Apolinarius
Име (Гр): Ἀπολινάριος
Въведен: epidoc xml