Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἄλφειος

Xml id: Alfius
Име (Гр): Ἄλφειος
Въведен: epidoc xml