Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φλαούιος

Xml id: Flavius
Име (Гр): Φλαούιος
Въведен: epidoc xml