Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἅρπαλος

Xml id: Harpalos
Име (Гр): Ἅρπαλος
Въведен: epidoc xml