Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πύρρος

Xml id: Pyrrhus
Име (Гр): Πύρρος
Въведен: epidoc xml