Посвещение за Зевс и Хера от Публий Вирдий Бас

Паметник III.1454
Автор
Георги Михаилов
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
в м. Аязмото, на ок. 2 км. на изток от с. Татарево
Произход
Татарево
Размери
вис. 32 см, шир. 32 см, деб. 5 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 1.5 см
Разположение на надписа
Надписът е върху рамката над и под релефа.
Декорация
Изобразени са Зевс и Хера.
Надпис
Жанр на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
215-235 сл.Хр.
Критерии за датиране
прозопография
Изображения
Текст
above the anaglyph

Θεοῖς ἐπηκώοις (vac.3) Διὶ καὶ Ἥρᾳ
below the anaglyph

Πό(πλιος) ((·)) Οὐίρδιος Βάσσος νεωκόρος      
εὐχήν.
above the anaglyph

ΘΕΟIΣEΠΗΚΩΟΙΣ vacat ΔΙIΚΑIHΡA
below the anaglyph

ΠO · ΟYIΡΔΙΟΣΒAΣΣΟΣNΕΩΚOΡΟΣ     
ΕYΧHN
Текст
На отзивчивите богове Зевс и Хера - Публий Вирдий Бас, пазител на императорския храм, (посвети) този оброчен дар.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Θεοῖς

lemma: θεός
tag: w
ἐπηκώοις

lemma: ἐπήκοος
tag: w

quantity: 3
unit: character
tag: space
Διὶ

type: divine
ref: Zeus
tag: persName
καὶ

tag: w
Ἥρᾳ

type: divine
ref: Hera
tag: persName
⤦ n: 1

tag: lb
Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος

type: official
ref: Bassus
nymRef: Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος
tag: persName
Πόπλιος

ref: Publius
nymRef: Πόπλιος
tag: name

type: dot
tag: g
Οὐίρδιος

nymRef: Οὐίρδιος
ref: Virdius
tag: name
Βάσσος

nymRef: Βάσσος
ref: Bassus
tag: name
νεωκόρος

lemma: νεωκόρος
tag: w
     

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
εὐχήν

lemma: εὐχή
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 ηκ;
2 πο, ου, νε, ωκ;
3 ην.
Коментар

Публий Вирдий Бас принадлежал към конническия род на Вирдиите (срв. IGBulg 1174). Той е споменат в посвещение към Асклепий от светилището край Баткун (IGBulg V.5483) с титлата тракарх. Той вероятно е един от синовете на организатора на игри Публий Вирдий Юлиан, споменат като „баща на двама военни трибуни и самият той с военна кариера“ (πατέρα δύο χειλιάρχων καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας) в почетен надпис от Филипопол (AE 2005, 1382).

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.