Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, AT033

Xml ид: AT033
Име (Гр): Ἀλέξανδρος Διλαηους
Име (Ен): Alexander, son of Dilaes
Име (Бг): Александър, син на Дилаес
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1776
Място на намиране: Кабиле
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Θεοῖς Καταχθονίοις. Ἀλέξανδρος Διλαηους ἰητρός ἔτη ο ζήσας περιὼν τὸν τύμβον καὶ τὸν...
Вид паметник: олтар
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза