Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, Sicinius

Xml ид: Sicinius
Име (Гр): Κοΐντος Σικίνιος Κλᾶρος
Име (Ен): Quintus Sicinius Clarus
Име (Бг): Квинт Сициний Клар
От: 202
До: 205
Период: 202 - 205
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_5407_new
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Κοΐντον Σικίνιον Κλᾶρον ἡγεμονεύσαντα τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза