Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества Xml id, Nazarenus

Xml ид: Nazarenus
Име (Гр): Ναζαρηνός
Име (Ен): Nazarenus
Име (Бг): Назарянина
Вид: Eastern
Вж. също: Christ
Въведен: authority
форми: Ναζαρηνός

Свързани документи

Номер : SIBulg_207
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Виталиен Лоран, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
ωπη (= Ἰησοῦς) δ Τοῦτον ἐμοὶ Τατιανῷ περίολβον δόμον δώρου χάριν ἐξετέλεσεν ἀγάπην...
Вид паметник: стела
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в стих