Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml ид: Pluto
Име (Гр): Πλούτων
Име (Ен): Pluto
Име (Бг): Плутон
Вид: Greek
Вж. също: Hades
Въведен: authority
форми: Πλούτων

Свързани документи

Номер : IGBulg_0953
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Λονγτεῖνος Κοτυοτυος θεῷ Πλούτωνι κατ’ εὐχὴν δῶρον.
Вид паметник: плочка
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза