Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Плутон от Лонгин, син на Котис

Паметник III.953
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
оброчна плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, на юг от града, местността Бозукова мандра.
Произход
Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 12 см, шир. 18 см, деб. 25 см
Размер на буквите
вис. 0.8 см
Разположение на надписа
Декорация
Релефно изображение на конник в ход надясно, запазен е конят без главата и десният крак на конника.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
средата на II – началото на III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
lettering, onomastics
Изображения
Текст

Λον⸢γ⸣εῖνος Κοτυο{τυο}ς
θε Πλούτωνι κατ’ εὐχ-
ὴν δῶρον.

ΛΟNΤΕINΟΣΚΟΤΥΟΤΥΟΣ
ΘΕ...ΠΛΟYΤΩNΙΚΑΤΕYΧ
HNΔΩΡΟN
Лонгин, син на Котис, (посвети) на бог Плутон дар съгласно оброка.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Λονγτεῖνος Κοτυοτυος

nymRef: Λονγεῖνος Κοτυος
tag: persName
Λονγτεῖνος

ref: Longinus
nymRef: Λονγεῖνος
tag: name
Λον

tag: #text
γτ

tag: choice
γ

tag: corr
τ

tag: sic
εῖνος

tag: #text
Κοτυοτυος

ref: Cotys
nymRef: Κοτυς
tag: name
Κοτυο

tag: #text
τυο

tag: surplus
ς

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
θεῷ

lemma: θεός
tag: w
θε

tag: #text

tag: unclear
Πλούτωνι

type: divine
ref: Pluto
tag: persName
κατ’

lemma: κατά
tag: w
εὐχ ὴν

lemma: εὐχή
tag: w
εὐχ

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
ὴν

tag: #text
δῶρον

lemma: δῶρον
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
Лунарни сигма, епсилон и омега.
1Името на посветителя е изписано като ΛΟΝΤΕΙΝΟC върху камъка.
1Патронимът на посветителя е изписан с дитография като ΚΟΤΥΟΤΥΟC.
2Първоначално е било изписано ΘΕΟΥ, поправено на ΘΕW.
Коментар

Името на посветителя е римско, а патронимът - тракийски.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2022-09-15