Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, Zymydrenus

Xml ид: Zymydrenus
Име (Гр): Ζυμζδρηνος, Ζυλμυσδριηνος
Име (Ен): Zymzdrenus, Zymydrenus, Zymyzdrenus, Zysdrenus, Zylmyzdrenus, Zylmyzdienus
Име (Бг): Зимздренски
Вид: Local
Вж. също: Asclepius
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1174
Място на намиране: Баткун
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Ἀσκληπιῶι Ζυλμυσδριηνωι σωτῆρι Μᾶρκος Οὐίρδιος Ταῦρος εὐχαριστήριον.
Вид паметник: плочка
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза