Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Асклепий от Марк Вирдий Тавър

Паметник III.1174
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
оброчна плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
местността Хайдушко кладенче до някогашното с. Баткун
Произход
светилище на Асклепий до с. Баткун
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 30 см, шир. 27 - 25 см, деб. 5 см
Размер на буквите
вис. 1.3 см
Разположение на надписа
Декорация
Релеф с изображение на Асклепий, изправен, който подава с дясната си ръка яйце на змията, увила се около жезъла му вляво. В левия долен ъгъл на плочката има кръгъл олтар, украсен с гирлянда и с поставена върху него шишарка. Вдясно от Асклепий стои колона с профилирана база и капител, върху която е поставено голямо яйце; около колоната е увита змия, опитваща се да захапе яйцето, а опашката ѝ минава между краката на Асклепий и завършва на долната рамка. В горния край на плочката е изобразена гирлянда, от чиито краища покрай рамката на плочката се спускат ленти.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
II в. сл. Хр.
Критерии за датиране
lettering, iconography, onomastics
Изображения
Текст
above

Ἀγαθῆι τύχηι. Ἀσκληπι-
ῶι
below

Ζυλμυσδριηνωι σωτῆρι Μᾶρ-
κος Οὐίρδιος Ταῦρος εὐχαριστή-
5ριον.
above

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙAΣΚΛΗΠΙ
ΩΙ
below

ΖΥΛMΥΣΔΡΙΗNΩΙΣΩΤHΡΙMAΡ
ΚΟΣΟYIΡΔΙΟΣΤΑYΡΟΣΕYΧΑΡΙΣΤH
5ΡΙΟN

На добър час! Марк Вирдий Тавър (посвети този) благодарствен дар на спасителя Асклепий Зилмиздриенски.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
Ἀσκληπι ῶι

ref: Asclepius
type: divine
tag: persName
Ἀσκληπι

tag: #text
⤦ n: 2

break: no
tag: lb
ῶι

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
Ζυλμυσδριηνωι

ref: Zymydrenus
type: divine
tag: persName
σωτῆρι

lemma: σωτήρ
tag: w
Μᾶρ κος Οὐίρδιος Ταῦρος

nymRef: Μᾶρκος Οὐίρδιος Ταῦρος
tag: persName
Μᾶρ κος

ref: Marcus
nymRef: Μᾶρκος
type: praenomen
tag: name
Μᾶρ

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
κος

tag: #text
Οὐίρδιος

ref: Virdius
nymRef: Οὐίρδιος
type: gentilicium
tag: name
Ταῦρος

ref: Taurus
nymRef: Ταῦρος
type: cognomen
tag: name
εὐχαριστή ριον

lemma: εὐχαριστήριον
tag: w
εὐχαριστή

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
ριον

tag: #text
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 ληπ;
2 τηρ;
3 τη.
Апарат:
2 Поради липса на място върху горната рамка последните две букви от Ἀσκληπιῶι са добавени върху страничната рамка.
3-4 Текстът на р. 3-4 е прекъснат от опашката на змията, релефно представена върху долната рамка.
5 Последният ред е изписан с много по-малки букви.
Коментар

Светилището на Асклепий до Баткун е създадено в началото на II сл.Хр., при управлението на император Траян, и се превръща в най-значимото светилище в римска Тракия. Култът е бил почитан дори в Рим от преториански войници с тракийски произход (CIL VI 2799 = 32543).

Прозвището на Асклепий Ζυλμυσδριηνος, характерно за светилището, е образувано от топоним (даден като Sindrina reg(ionis) Philippopolitanae в надписа CIL VI 16 = 30685 от Рим) и се среща в различни варианти.

Марк Вирдий Тавър бил част от конническия род на Вирдиите (срв. IGBulg 1144+1170, IGBulg 1454 и AE 2005, 1382); за този род вж. Sharankov 2005, p. 62-69, Шаранков 2006, стр. 191-192.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Шаранков, Николай. Virdii, Munatii, Antii. Знатните римски родове във Филипопол и провинция Тракия. В: Societas Classica, 2006, стр. 191-192.

текуща версия 1 / 2022-09-15