Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, AT009

Xml ид: AT009
Име (Гр): Αὐρήλιος Οὐαλεριανὸς Δαεζερεος
Име (Ен): Aurelius Valerianus, son of Daezeris
Име (Бг): Аврелий Валериан, син на Даезерис
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_5180
Място на намиране: Горна Бешовица
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза