Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, AT048

Xml ид: AT048
Име (Гр): Αὐρήλιος Χρῆστος
Име (Ен): Aurelius Chrestus
Име (Бг): Аврелий Хрест
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения