Преглед 1 Xml id, AT309

Xml ид: AT309
Име (Гр): Διζα Βρινκαζενεος, ὁ καί Ἑρμοδώρος
Име (Ен): Diza Brikazeneus also known as Hermodorus
Име (Бг): Диза Бриказенски, също Хермодор
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0917
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: колона
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ἡγεμονεύοντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχίας Ἐκνατίου Πρόκλουν πρεσσβευτοῦ σεβαστῶν ἀντιστρατήγου θεῷ...
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза