Преглед 1 Xml id, Proclus

Xml ид: Proclus
Име (Гр): Πρόκλος
Име (Ен): Proclus
Име (Бг): Прокъл
От: III c. AD
До: III c. AD
Период: III c. AD
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1519
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: статуетка
Материал: мрамор
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Αἴλιος Πρόκλος ἐπικτηνείτης σὺν Εὐτυχιανῷ κολλήγᾳ ἐπηκόῳ θεῷ Ἥρωτι Κελλων εὐχὴν...
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза
Номер : IGBulg_1007
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος ἡ σύνβιος αὐτοῦ καὶ Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου...
Жанр на надписа: надгробен надпис - в проза