Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места Xml id, Egypt

Xml id: Egypt
Име (Гр): Αἴγυπτος
Име (Ен): Egypt
Име (Бг): Египет
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/981503
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : SIBulg_207
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Виталиен Лоран, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
ωπη (= Ἰησοῦς) δ Τοῦτον ἐμοὶ Τατιανῷ περίολβον δόμον δώρου χάριν ἐξετέλεσεν ἀγάπην...
Вид паметник: стела
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в стих