Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Atrius
Име (Гр): Ἄτριος
Име (Ен): Atrius
Име (Бг): Атрий
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Κόιντος Ἄτριος Κλόνιος

Свързани документи

Номер : IGBulg_1455
Място на намиране: Строево
Издател(и): Георги Михаилов
Κατὰ θεῖαν ἀπόφασιν τεθέντες ὑπὸ Κοΐντου Ἀτρίου Κλονίου πρεσβευτοῦ Σεββαστῶν ἀντιστρατήγου διὰ Μουκίου...
Вид паметник: плоча
Материал: сиенит
Категория на надписа: граничен надпис