Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена Xml id, Cardenthes

Xml id: Cardenthes
Име (Гр): Καρδενθης
Име (Ен): Cardenthes
Тип име: Greek
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Καρδενθης Μουκιανοῦ

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения