Xml id: Furia
Име (Гр): Φούρια
Име (Ен): Furia
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Φούρια
Свързани имена: Φούρια Σαβινιανή Τρανκυλλείνα

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Място на намиране: Оризаре
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Жанр на надписа: милиарна колона