Xml id: Potamo
Име (Гр): Ποτάμων
Име (Ен): Potamo
Име (Бг): Потамон
Тип име: Greek
Въведен: authority
форми: Ποτάμων
Свързани имена: Αὐρηλία Ποταμίλλα Ποτάμωνος

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Жанр на надписа: каталог - религиозни сдружения