Xml id: Valerianus
Име (Гр): Οὐαλεριανός
Име (Ен): Valerianus
Име (Бг): Валериан
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Οὐαλεριανός Δαεζερεος

Свързани документи

Номер : IGBulg_5180
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Горна Бешовица
Надпис : Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Жанр на надписа: надгробен надпис - в проза