Xml id: Verus
Име (Гр): Οὐῆρος
Име (Ен): Verus
Име (Бг): Вер
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Οὐῆρος
Свързани имена: Μούκιος Οὐῆρος

Свързани документи

Номер : IGBulg_1455
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: плоча
Материал: сиенит
Място на намиране: Строево
Надпис : Κατὰ θεῖαν ἀπόφασιν τεθέντες ὑπὸ Κοΐντου Ἀτρίου Κλονίου πρεσβευτοῦ Σεββαστῶν ἀντιστρατήγου διὰ Μουκίου...
Жанр на надписа: граничен надпис