Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml ид: AT007
Име (Гр): Ἑρέννιος Ἡρακλιανός
Име (Ен): Herennius Heraclianus
Име (Бг): Херений Хераклиан
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0992
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἑρέννιος Ἡρακλιανὸς γερουσιαστὴς Φιλιπποπολείτης ἐκ τῶν ἰδίων ἑαυτῷ καὶ τῇ συμβίῳ ἑαυτοῦ...
Вид паметник: саркофаг
Материал: сиенит
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза