Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Длъжностни лица форма, Βειθυς Κοτυος

Xml ид: AT015
Име (Гр): Βειθυς Κοτυος
Име (Ен): Beithus, son of Kotys
Име (Бг): Битис, син на Котис
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0918
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀπόλλωνι Κενδρισῳ Βειθυς Κοτυος ἱερεὺς Συρίας θεᾶς δῶρον ἀνέθηκεν.
Вид паметник: олтар
Материал: варовик
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза