Олтар за Аполон Кендрисос от жреца на Сирийската богиня Битис

Паметник III.918
Автор
Георги Михаилов
Вид паметник
олтар
Материал
варовик
Място на намиране
Пловдив. Надписът е открит до северния склон на Сахаттепе.
Произход
Филипопол
Размери
вис. 32 см, шир. 18 см, деб. 18 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 1-2 см
Разположение на надписа
Олтар, профилиран в горната и долната част; надпис на лицевата повърхност.
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
II в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἀπόλλωνι
Κενδρισῳ Βειθυς
Κοτυος ἱερεὺς
Συρίας θεᾶς
5δῶρον ἀνέ-
(vac.2)θηκεν(vac.2).

AΠOΛΛΩNΙ
ΚΕNΔΡΙΣΩΒΕΙΘΥΣ
ΚΟΤΥΟΣIΕΡΕYΣ
ΣΥΡIΑΣΘΕAΣ
5ΔΩΡΟNANE
vacat ΘΗΚΕN vacat
Текст
Битис, син на Котис, жрец на Сирийската богиня, посвети в дар на Аполон Кендрисос.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀπόλλωνι Κενδρισῳ

type: divine
ref: Apollo
tag: persName
Ἀπόλλωνι

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Κενδρισῳ

type: divine
ref: Cendrissenus
tag: persName
Βειθυς Κοτυος

ref: AT015
type: official
nymRef: Βειθυς Κοτυος
tag: persName
Βειθυς

ref: Beithus
nymRef: Βειθυς
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
Κοτυος

ref: Cotys
nymRef: Κοτυς
tag: name
ἱερεὺς

lemma: ἱερεύς
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
Συρίας θεᾶς

type: divine
ref: Syria
tag: persName
⤦ n: 5

tag: lb
δῶρον

lemma: δῶρον
tag: w
ἀνέ θηκεν

lemma: ἀνατίθημι
tag: w
ἀνέ

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb

unit: character
quantity: 2
tag: space
θηκεν

tag: #text

unit: character
quantity: 2
tag: space
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 κε, βε.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
Коментар

Аполон Кендрисийски (или Кендрисенски) е главният бог на Филипопол. Името и патронимът на посветителя - Битис и Котис - са сред най-често срещаните тракийски имена.

Георги Михаилов предполага, че оригиналното местонахождение на паметника е на Джендемтепе, където било разположено светилището на Аполон Кендрисийски.

Това олтарче е единственият известен досега паметник на култа към Сирийската богиня в провинция Тракия. Сирийската богиня (Атаргатис) е почитана в северна Сирия, но жрецът ѝ във Филипопол е с тракийски имена, а не източен преселник. От нашите земи има само още един (несигурен) паметник от провинция Долна Мизия, посветен на Сирийската богиня от преселници от Мала Азия (IGBulg 8 bis, Бизоне/Каварна).

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Добруски, Вацлав. Материали по археологията на България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. T. XVIII, 1901, стр. 704-812.

Tacheva-Hitova, Margarita. Eastern Cults in Moesia Inferior and Thracia (5th Century BC – 4th Century AD). В: Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain T. 95, 1983, T.. стр. 264-265, № VII.2, .