Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Олтар за Аполон Кендрисос от жреца на Сирийската богиня Битис

Паметник III.918
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
олтар
Материал
варовик
Място на намиране
Пловдив. Надписът е открит до северния склон на Сахаттепе.
Произход
Филипопол
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 32 см, шир. 18 см, деб. 18 см
Размер на буквите
вис. 1-2 см
Разположение на надписа
Олтар, профилиран в горната и долната част; надпис на лицевата повърхност.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
II в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἀπόλλωνι
Κενδρισῳ Βειθυς
Κοτυος ἱερεὺς
Συρίας θεᾶς
5δῶρον ἀνέ-
(vac.2)θηκεν(vac.2).

AΠOΛΛΩNΙ
ΚΕNΔΡΙΣΩΒΕΙΘΥΣ
ΚΟΤΥΟΣIΕΡΕYΣ
ΣΥΡIΑΣΘΕAΣ
5ΔΩΡΟNANE
vacat ΘΗΚΕN vacat
Битис, син на Котис, жрец на Сирийската богиня, посвети в дар на Аполон Кендрисос.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀπόλλωνι Κενδρισῳ

type: divine
ref: Apollo
tag: persName
Ἀπόλλωνι

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Κενδρισῳ

type: divine
ref: Cendrissenus
tag: persName
Βειθυς Κοτυος

ref: AT015
type: official
nymRef: Βειθυς Κοτυος
tag: persName
Βειθυς

ref: Beithus
nymRef: Βειθυς
tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
Κοτυος

ref: Cotys
nymRef: Κοτυς
tag: name
ἱερεὺς

lemma: ἱερεύς
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
Συρίας θεᾶς

type: divine
ref: Syria
tag: persName
Συρίας

tag: #text
θεᾶς

lemma: θεά
tag: w
⤦ n: 5

tag: lb
δῶρον

lemma: δῶρον
tag: w
ἀνέ θηκεν

lemma: ἀνατίθημι
tag: w
ἀνέ

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb

unit: character
quantity: 2
tag: space
θηκεν

tag: #text

unit: character
quantity: 2
tag: space
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 κε, βε.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов след сравнение с лично наблюдение от Н. Шаранков.
Коментар

Аполон Кендрисийски (или Кендрисенски) е главният бог на Филипопол. Името и патронимът на посветителя - Битис и Котис - са сред най-често срещаните тракийски имена.

Георги Михаилов предполага, че оригиналното местонахождение на паметника е на Джендемтепе, където било разположено светилището на Аполон Кендрисийски.

Това олтарче е единственият известен досега паметник на култа към Сирийската богиня в провинция Тракия. Сирийската богиня (Атаргатис) е почитана в северна Сирия, но жрецът ѝ във Филипопол е с тракийски имена, а не източен преселник. От нашите земи има само още един (несигурен) паметник от провинция Долна Мизия, посветен на Сирийската богиня от преселници от Мала Азия (IGBulg 8 bis, Бизоне/Каварна).

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Добруски, Вацлав. Материали по археологията на България. – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. T. XVIII, 1901, стр. 704-812.

Tacheva-Hitova, Margarita. Eastern Cults in Moesia Inferior and Thracia (5th Century BC – 4th Century AD). В: Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain T. 95, 1983, T.. стр. 264-265, № VII.2, .

текуща версия 1 / 2023-07-18