Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Места на намиране форма,

Xml id: Ognianovo
Име (Ен): Ognianovo
Име (Бг): Огняново
Координати: 42.15, 24.41667
Въведен: authority