Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Олтар за императорските богове, издигнат от Аристенет

Паметник Tlmn4_0001
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
гранит
Място на намиране
Кюстендил, точно местонамиране неизвестно
Видян в
експониран в двора на Службата по геодезия, картография и кадастър в Кюстендил
Произход
около Кюстендил, точно местонамиране неизвестно
Размери
вис. 110 см, шир. 62 см, деб. 55 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3.5 - 4.5 см
Разположение на надписа
Олтар, профилиран отгоре и отдолу; при долния профил шир. 62 см и деб. 55 см, при горния профил шир. 60 см и деб. 53 см; при тялото - шир. 46 и деб. 40 см. Горната повърхност е плоска. Надписът е на лицевата повърхност.
Декорация
Горният профил е украсен с акротерии от всички страни.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
втората половина на II или първата половина на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
lettering
Изображения
Текст

Ἀγαθῇ τύχῃ.
Θεοῖς βα-
σιλικοῖς Ἀρι-
σταίνετος
5 Δημητρίου
β(ουλευτὴς) εὐξάμενος.
Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΤYΧH
ΘΕΟIΣΒΑ
ΣΙΛΙΚΟIΣAΡΙ
ΣΤΑINΕΤΟΣ
5ΔΗMΗΤΡIΟΥ
ΒΕYΞAMΕNΟΣ
ΕYΤΥΧΩΣ
Текст
На добър час! Аристенет, син на Деметрий, член на градския съвет, след като се беше помолил, (посвети) на императорските богове. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Θεοῖς βα σιλικοῖς

type: divine
ref: basilikoi
tag: persName
Θεοῖς

lemma: θεός
tag: w
βα σιλικοῖς

lemma: βασιλικός
tag: w
βα

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
σιλικοῖς

tag: #text
Ἀρι σταίνετος Δημητρίου

nymRef: Ἀρισταίνετος Δημητρίου
tag: persName
Ἀρι σταίνετος

ref: Aristaenetus
nymRef: Ἀρισταίνετος
tag: name
Ἀρι

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
σταίνετος

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
Δημητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
tag: name
⤦ n: 6

tag: lb
βουλευτὴς

lemma: βουλευτής
tag: w
εὐξάμενος

lemma: εὔχομαι
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
Εὐτυχῶς.

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
Критически апарат
Букви в лигатура:
6 με.
Апарат:
Текстът на надписа е идентичен с този на IGBulg 5778.
Коментар

Паметникът се публикува за пръв път. Вж. коментара към надписа близнак IGBulg 5778.

Библиография