Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Аполон от Катулин

Паметник V.5164
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
Западно от с. Тишевица. Координатите в картата са приблизителни.
Произход
антични останки в района на с. Тишевица
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 22 см, шир. 18 см, деб. 3 см
Размер на буквите
вис. 1.5 см
Разположение на надписа
Плочка с дъговидно оформен горен край и релефно изображение на Тракийски конник. Първият ред на надписа е върху горната рамка над релефа, а останалите два - върху долната.
Декорация
Плочката представя Тракийски конник, връщащ се от лов (т. нар. тип С). Конникът е в ход надясно, с развята хламида, носи в дясната си ръка убита сърна. Щитът на конника се вижда зад главата на коня. В долната част, под коня, са представени лъв наляво и куче надясно. Лъвът е захапал главата на сърната и е поставил лявата си предна лапа върху урна. Кучето е захапало сърната за предния десен крак.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст
above the relief

[Θε]ῷ Ἀπόλλωνι
below the relief

Κατυλλεῖνος ---
εὐχὴν ἀνέθε[c.2-3].
above the relief

[....]ΩAΠOΛΛΩNΙ
below the relief

ΚΑΤΥΛΛΕINΟΣ---
ΕYΧHNANEΘΕc.2-3
На бог Аполон - Катулин ... посвети този оброчен дар.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Θεῷ

lemma: θεός
tag: w
Θε

tag: supplied

tag: #text
Ἀπόλλωνι

type: divine
ref: Apollo
tag: persName
⤦ n: 2

tag: lb
Κατυλλεῖνος

nymRef: Κατυλλεῖνος
tag: persName
< GAP >

reason: ellipsis
extent: unknown
⤦ n: 3

tag: lb
εὐχὴν

lemma: εὐχή
tag: w
ἀνέθε

lemma: ἀνατίθημι
tag: w
ἀνέθε

tag: #text
< GAP >

atLeast: 2
atMost: 3
unit: character
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
3 Глаголната форма би могла да се възстанови като ἀνέθε[το], ἀνέθε[σαν] (ако на р. 2 е имало име на още един посветител) или погрешно изписано ἀνέθε[κεν] вместо ἀνέθηκεν.
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца, съдържанието на текста е допълнително ревизирано от Николай Шаранков.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

Николов, Богдан. Антични паметници от Врачанско. В: Известия на Археологическия институт T. 30, 1967, стр. 216-235, T.. 232, № 32, .

текуща версия 1 / 2023-07-12