Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Асклепий от Елий Доким

Паметник IGBulg_5702
Издател(и)
Маргарита Тачева, Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
северозападно от гр. Сливница, открит при разкопките на светилището на Асклепий Лимен
Произход
Светилище на Асклепий Лимен
Видян в
експониран в гр. Сливница при сградата на Общината
Институция и инвентарен номер

No
Размери
вис. 176 см, шир. 54 - 58 см, деб. 50 см
Размер на буквите
вис. 2.7 - 3.5 см
Разположение на надписа
Постамент, в горната и долната част профилиран отпред и от двете страни; гърбът е плосък; ширина при горния профил 54 см, при долния - 58 см; в средната част - ширина 42 см и дебелина 38 см. Върху долния профил, отляво - жлеб (за метална скоба), вис. 11 см и шир. 3 см. Надпис върху лицевата повърхност, започващ на 58.5 см под горния ръб (или на 117.5 см височина от основата); върху огладено епиграфско поле с височина 13.5 см и ширина 42 см.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
първите десетилетия на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
lettering, nomenclature
Изображения
Текст

Αἴλι(ος) Δόκιμος Αἰλ(ίου) ((·)) Ἰου-
λίου κυρίῳ Ἀσκληπι-
ῷ εὐχαριστήριον.

ΑIΛΙΔOΚΙMΟΣΑIΛ · IΟΥ
ΛIΟΥΚΥΡIΩAΣΚΛΗΠΙ
ΩΕYΧΑΡΙΣΤHΡΙΟN
Елий Доким, син на Елий Юлий, (посвети) благодарствен дар на господаря Асклепий.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Αἴλιος Δόκιμος

nymRef: Αἴλιος Δόκιμος
tag: persName
Αἴλιος

ref: Aelius
nymRef: Αἴλιος
type: gentilicium
tag: name
Δόκιμος

ref: Docimus
nymRef: Δόκιμος
type: cognomen
tag: name
Αἰλίου Ἰου λίου

nymRef: Αἴλιος Ἰούλιος
tag: persName
Αἰλίου

ref: Aelius
nymRef: Αἴλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ἰου λίου

ref: Iulius
nymRef: Ἰούλιος
type: cognomen
tag: name
Ἰου

tag: #text
⤦ n: 2

break: no
tag: lb
λίου

tag: #text
κυρίῳ

lemma: κύριος
tag: w
Ἀσκληπι ῷ

type: divine
ref: Asclepius
tag: persName
Ἀσκληπι

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb

tag: #text
εὐχαριστήριον

lemma: εὐχαριστήριον
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 ου;
2 ου, ηπ;
3 ωε, ηρ.
Апарат:
Текстът на надписа е коригиран чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
Г. Михаилов възстановява по-дълги редове, смятайки, че част от надписа вляво е загубена. Всъщност постаментът е цял и няма липсващи букви.
1 Тачева: Ἰδόκιμος; IGBulg: [--- κ]αὶ Δόκιμος
1-2 Тачева: Αἰ|λίου; IGBulg: Αἰλίου | [καὶ --- Αἰ]λίου
2-3 IGBulg: Ἀσκληπι[ῷ | Λιμην]ῳ
Коментар

Надписът произлиза от важното светилище на Асклепий с прозвището Лимен (Λιμηνός, може би със смисъл „богът при езерото/блатото“) край Алдомировското блато северозападно от гр. Сливница. Вероятно постаментът е свързан с основаване или преустройство на светилището и върху него е стояла култовата статуя на бога.

Посветителят Елий Доким е римски гражданин с римско родово име и гръцки когномен; баща му Елий Юлий също е римски гражданин, но с римски когномен (по произход от родово име). Възможно е бащата да е получил римско гражданство при някого от императорите с родово име Елий - Публий Елий Хадриан или Тит Елий Антонин Пий.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

текуща версия 1 / 2022-08-27