Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Асклепий от Елий Доким

Паметник IGBulg_5702
Издател(и)
Маргарита Тачева, Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
северозападно от гр. Сливница, открит при разкопките на светилището на Асклепий Лимен
Произход
Видян в
експониран в гр. Сливница при сградата на Общината
Институция и инвентарен номер

No
Размери
вис. 176 см, шир. 54 - 58 см, деб. 50 см
Размер на буквите
вис. 2.7 - 3.5 см
Разположение на надписа
Постамент, в горната и долната част профилиран отпред и от двете страни; гърбът е плосък; ширина при горния профил 54 см, при долния - 58 см; в средната част - ширина 42 см и дебелина 38 см. Върху долния профил, отляво - жлеб (за метална скоба), вис. 11 см и шир. 3 см. Надпис върху лицевата повърхност, започващ на 58.5 см под горния ръб (или на 117.5 см височина от основата); върху огладено епиграфско поле с височина 13.5 см и ширина 42 см.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
първите десетилетия на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
lettering, nomenclature
Изображения
Текст

Αἴλι(ος) Δόκιμος Αἰλ(ίου) ((·)) Ἰου-
λίου κυρίῳ Ἀσκληπι-
ῷ εὐχαριστήριον.

ΑIΛΙΔOΚΙMΟΣΑIΛ · IΟΥ
ΛIΟΥΚΥΡIΩAΣΚΛΗΠΙ
ΩΕYΧΑΡΙΣΤHΡΙΟN
Елий Доким, син на Елий Юлий, (посвети) благодарствен дар на господаря Асклепий.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Αἴλιος Δόκιμος

nymRef: Αἴλιος Δόκιμος
tag: persName
Αἴλιος

ref: Aelius
nymRef: Αἴλιος
type: gentilicium
tag: name
Δόκιμος

ref: Docimus
nymRef: Δόκιμος
type: cognomen
tag: name
Αἰλίου Ἰου λίου

nymRef: Αἴλιος Ἰούλιος
tag: persName
Αἰλίου

ref: Aelius
nymRef: Αἴλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ἰου λίου

ref: Iulius
nymRef: Ἰούλιος
type: cognomen
tag: name
Ἰου

tag: #text
⤦ n: 2

break: no
tag: lb
λίου

tag: #text
κυρίῳ

lemma: κύριος
tag: w
Ἀσκληπι ῷ

type: divine
ref: Asclepius
tag: persName
Ἀσκληπι

tag: #text
⤦ n: 3

break: no
tag: lb

tag: #text
εὐχαριστήριον

lemma: εὐχαριστήριον
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 ου;
2 ου, ηπ;
3 ωε, ηρ.
Апарат:
Текстът на надписа е коригиран чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
Г. Михаилов възстановява по-дълги редове, смятайки, че част от надписа вляво е загубена. Всъщност постаментът е цял и няма липсващи букви.
1 Тачева: Ἰδόκιμος; IGBulg: [--- κ]αὶ Δόκιμος
1-2 Тачева: Αἰ|λίου; IGBulg: Αἰλίου | [καὶ --- Αἰ]λίου
2-3 IGBulg: Ἀσκληπι[ῷ | Λιμην]ῳ
Коментар

Надписът произлиза от важното светилище на Асклепий с прозвището Лимен (Λιμηνός, може би със смисъл „богът при езерото/блатото“) край Алдомировското блато северозападно от гр. Сливница. Вероятно постаментът е свързан с основаване или преустройство на светилището и върху него е стояла култовата статуя на бога.

Посветителят Елий Доким е римски гражданин с римско родово име и гръцки когномен; баща му Елий Юлий също е римски гражданин, но с римски когномен (по произход от родово име). Възможно е бащата да е получил римско гражданство при някого от императорите с родово име Елий - Публий Елий Хадриан или Тит Елий Антонин Пий.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

текуща версия 1 / 2022-08-27