Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи Xml id, συνέργιον

Форма: συνεργίῳ
Език: grc
Въведен: epidoc xml
форми: συνεργίῳ

Свързани документи

Номер : IGBulg_1401bis
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Ягодово
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Χρῆστος Τελεσφόρου προμέτρης δεκανεύσας ε ἀμέμπτως τῷ ἱερωτάτῳ συνεργίῳ...
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза