Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, AT046

Xml ид: AT046
Име (Гр): Αὐρήλιος Κάνδιδος
Име (Ен): Aurelius Candidus
Име (Бг): Аврелий Кандид
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения