Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, Tranquillina

Xml ид: Tranquillina
Име (Гр): Φούρια Σαβείνια Τρανκυλλείνα
Име (Ен): Furia Sabinia Tranquillina
Име (Бг): Фурия Сабиния Тарквилина
От: 241
До: 244
Период: 241 - 244
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Място на намиране: Оризаре
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Категория на надписа: милиарна колона