Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, AT037

Xml ид: AT037
Име (Гр): Μουκιανός Δοληους
Име (Ен): Mucianus, son of Doles
Име (Бг): Муциан, син на Долес
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения