Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Maximus
Име (Гр): Μάξιμος
Име (Ен): Maximus
Име (Бг): Максим
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Μάξιμος
Свързани имена: Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος

Свързани документи

Номер : IGBulg_5180
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Горна Бешовица
Надпис : Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза