Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Потвърдени лица форма, Μουκιανὸς Δορζα

Xml ид: AT036
Име (Гр): Μουκιανὸς Δορζα
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения