Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Γέμελλος

Xml id: Gemellus
Име (Гр): Γέμελλος
Име (Ен): Gemellus
Тип име: Greek
Въведен: authority