Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение от Силван, син на Битис

Паметник II. 509 = V. 5185
Издател(и)
Георги Михаилов, Николай Шаранков.
Вид паметник
плочка
Материал
Място на намиране
пещерата "Янкулова дупка" при село Габаре
Произход
района на с. Габаре
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 14 см, шир. 15 см, деб. 2 см
Размер на буквите
вис. 0.7-1 см
Разположение на надписа
Оброчна плочка с релеф на Тракийски конник, отчупена в горната част и в долния десен ъгъл. Надпис на долната рамка, под релефа.
Декорация
Плочката представя Тракийски конник в спокоен ход надясно (т. нар. тип А). Горната част на конника и главата на коня са отчупени. Конникът е облечен с къс хитон и дясната му ръка е при шията на коня.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
края на II в. сл.Хр. - III в. сл.Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

[Σ]ιλβανὸς Βειθ[υος]
(vac.) εὐ[χήν].

[..]....ΒΑNOΣΒΕΙΘ[......]
vacat ΕY[.......]
Силван, син на Битис, (посвети) оброк.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Σιλβανὸς Βειθυος

nymRef: Σιλβανὸς Βειθυος
tag: persName
Σιλβανὸς

ref: Silvanus
nymRef: Σιλβανός
tag: name
Σ

tag: supplied
ιλ

tag: unclear
βανὸς

tag: #text
Βειθυος

ref: Beithus
nymRef: Βειθυς
tag: name
Βειθ

tag: #text
υος

tag: supplied
⤦ n: 2

tag: lb

extent: unknown
unit: character
tag: space
εὐχήν

lemma: εὐχή
tag: w
εὐ

tag: #text
χήν

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
1 За името на посветителя са предлагани и други възстановки - [Ἀλ]βανός, [Οὐρ]βανός.
Коментар

Информацията за паметника и изображенията са предоставени с любезното съдействие на Регионален исторически музей Враца, съдържанието на текста е допълнително ревизирано от Николай Шаранков.

Личното име на посветителя е с латински произход, а патронимът му е тракийски.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. II, 1958.

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. V, 1997.

текуща версия 1 / 2023-07-12