Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Зевс и Хера от Публий Вирдий Бас

Паметник III.1454
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
в м. Аязмото, на ок. 2 км. на изток от с. Татарево
Произход
Татарево
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 32 см, шир. 32 см, деб. 5 см
Размер на буквите
вис. 1.5 см
Разположение на надписа
Надписът е върху рамката над и под релефа.
Декорация
Релефът представя Зевс и Хера, изправени и държащи в дясната ръка фиала, с която правят възлияние над горящ олтар. Вляво от Зевс е изобразен орел, а вляво от Хера - трите Нимфи.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
215-235 сл.Хр.
Критерии за датиране
прозопография
Изображения
Текст
above the anaglyph

Θεοῖς ἐπηκώοις (vac.3) Διὶ καὶ Ἥρᾳ
below the anaglyph

Πό(πλιος) ((·)) Οὐίρδιος Βάσσος νεωκόρος      
εὐχήν.
above the anaglyph

ΘΕΟIΣEΠΗΚΩΟΙΣ vacat ΔΙIΚΑIHΡA
below the anaglyph

ΠO · ΟYIΡΔΙΟΣΒAΣΣΟΣNΕΩΚOΡΟΣ     
ΕYΧHN
На отзивчивите богове Зевс и Хера - Публий Вирдий Бас, пазител на императорския храм, (посвети) този оброчен дар.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Θεοῖς

lemma: θεός
tag: w
ἐπηκώοις

lemma: ἐπήκοος
tag: w

quantity: 3
unit: character
tag: space
Διὶ

type: divine
ref: Zeus
tag: persName
καὶ

tag: w
Ἥρᾳ

type: divine
ref: Hera
tag: persName
⤦ n: 1

tag: lb
Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος

type: official
ref: Bassus
nymRef: Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος
tag: persName
Πόπλιος

ref: Publius
nymRef: Πόπλιος
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Οὐίρδιος

nymRef: Οὐίρδιος
ref: Virdius
type: gentilicium
tag: name
Βάσσος

nymRef: Βάσσος
ref: Bassus
type: cognomen
tag: name
νεωκόρος

lemma: νεωκόρος
tag: w
     

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
εὐχήν

lemma: εὐχή
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 ηκ;
2 πο, ου, νε, ωκ;
3 ην.
Коментар

Публий Вирдий Бас принадлежал към конническия род на Вирдиите (срв. IGBulg 1174). Той е споменат в посвещение към Асклепий от светилището край Баткун (IGBulg V.5483) с титлата тракарх. Той вероятно е един от синовете на Публий Вирдий Юлиан, споменат като „баща на двама военни трибуни и самият той с военна кариера“ (πατέρα δύο χειλιάρχων καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας) в почетен надпис от Филипопол (AE 2005, 1382).

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

текуща версия 1 / 2024-07-15