Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за Зевс и Хера от Публий Вирдий Бас

Паметник III.1454
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
плочка
Материал
мрамор
Място на намиране
в м. Аязмото, на ок. 2 км. на изток от с. Татарево
Видян в
Произход
около в м. Аязмото, на ок. 2 км. на изток от с. Татарево
Размери
вис. 32 см, шир. 32 см, деб. 5 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 1.5 см
Разположение на надписа
Надписът е върху рамката над и под релефа.
Декорация
Релефът представя Зевс и Хера, изправени и държащи в дясната ръка фиала, с която правят възлияние над горящ олтар. Вляво от Зевс е изобразен орел, а вляво от Хера - трите Нимфи.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
215-235 сл.Хр.
Критерии за датиране
prosopography
Изображения
Текст
-------------------------- above the anaglyph

Θεοῖς ἐπηκώοις (vac.3) Διὶ καὶ Ἥρᾳ
below the anaglyph

Πό(πλιος) ((·)) Οὐίρδιος Βάσσος νεωκόρος      
εὐχήν.
above the anaglyph

ΘΕΟIΣEΠΗΚΩΟΙΣ vacat ΔΙIΚΑIHΡA
below the anaglyph

ΠO · ΟYIΡΔΙΟΣΒAΣΣΟΣNΕΩΚOΡΟΣ     
ΕYΧHN
Текст
На отзивчивите богове Зевс и Хера - Публий Вирдий Бас, пазител на императорския храм, (посвети) този оброчен дар.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Θεοῖς

lemma: θεός
tag: w
ἐπηκώοις

lemma: ἐπήκοος
tag: w

quantity: 3
unit: character
tag: space
Διὶ

type: divine
ref: Zeus
tag: persName
καὶ

tag: w
Ἥρᾳ

type: divine
ref: Hera
tag: persName
⤦ n: 1

tag: lb
Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος

type: official
ref: Bassus
nymRef: Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος
tag: persName
Πόπλιος

ref: Publius
nymRef: Πόπλιος
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Οὐίρδιος

nymRef: Οὐίρδιος
ref: Virdius
type: gentilicium
tag: name
Βάσσος

nymRef: Βάσσος
ref: Bassus
type: cognomen
tag: name
νεωκόρος

lemma: νεωκόρος
tag: w
     

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
εὐχήν

lemma: εὐχή
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 ηκ;
2 πο, ου, νε, ωκ;
3 ην.
Коментар

Публий Вирдий Бас принадлежал към конническия род на Вирдиите (срв. IGBulg 1174). Той е споменат в посвещение към Асклепий от светилището край Баткун (IGBulg V.5483) с титлата тракарх. Той вероятно е един от синовете на Публий Вирдий Юлиан, споменат като „баща на двама военни трибуни и самият той с военна кариера“ (πατέρα δύο χειλιάρχων καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας) в почетен надпис от Филипопол (AE 2005, 1382).

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.