Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Посвещение за отзивчивия Херос на Кела от Прокъл и Евтихиан

Паметник III.1519
Издател(и)
Георги Михаилов.
Вид паметник
статуетка
Материал
мрамор
Място на намиране
Черна гора, в нива близо до ЖП гарата
Произход
Кела
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 38 см, шир. 42 см, деб. 8 см
Размер на буквите
вис. 1.2 см
Разположение на надписа
Декорация
Статуетката представя Тракийски конник, връщащ се от лов (т. нар. тип С). Горната част на конника, главата, опашката и копитата на коня са отчупени. Конникът е в ход надясно, носи в дясната си ръка убита сърна (главата ѝ е отчупена). В долната част, под коня, са представени лъв наляво и три кучета - едното надясно, а другите две наляво (под лъва). Лъвът е захапал главата на сърната и е поставил лявата си предна лапа върху предното ѝ дясно копито. Едното куче също е захапало сърната за предния десен крак.
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
края на II - първата половина на III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι ((·)) τ[ύχηι]. [Α?]ἴλ(ιος)? Πρόκλος ((·)) ἐπι-
κτηνείτης ((·)) σὺν Εὐτυχιανῷ κολλήγᾳ ἐπηκόῳ
θεῷ Ἥρωτι ((·)) Κελλων ((·)) εὐχὴν ((·)) ἐποιήσαμεν ((·)) ὑπὲρ
τῆς ἐνθήκ[ης] καὶ αὑτῶν ((·)) ἐλπίδος.

AΓΑΘHΙ · Τ[...........].....ΠΡOΚΛΟΣ · EΠΙ
ΚΤΗNΕIΤΗΣ · ΣYNΕYΤΥΧΙΑNΩΚΟΛΛHΓAEΠΗΚOΩ
ΘΕΩHΡΩΤΙ · ΚΕΛΛΩN · ΕYΧHN · EΠΟΙHΣΑMΕN · YΠEΡ
ΤHΣENΘH..[....]Κ..IΑYΤΩN · EΛΠIΔΟΣ

На добър час. Елий(?) Прокъл, главен отговорник за впрегатните животни, заедно с колегата ми Евтихиан изпълнихме обещанието си към отзивчивия бог Херос от Кела заради поверения ни добитък и заради собствената ни надежда.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w

type: dot
tag: g
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
τ

tag: #text
ύχηι

tag: supplied
.

tag: #text
Αἴλιος Πρόκλος

nymRef: Αἴλιος (?) Πρόκλος
type: official
ref: Proclus
tag: persName
Αἴλιος

ref: Aelius
nymRef: Αἴλιος
type: gentilicium
tag: name
Πρόκλος

ref: Proclus
nymRef: Πρόκλος
type: cognomen
tag: name

type: dot
tag: g
ἐπι κτηνείτης

lemma: ἐπικτηνίτης
tag: w
ἐπι

tag: #text
⤦ n: 2

break: no
tag: lb
κτηνείτης

tag: #text

type: dot
tag: g
σὺν

lemma: σύν
tag: w
Εὐτυχιανῷ

nymRef: Εὐτυχιανός
type: official
ref: Eutychianus
tag: persName
κολλήγᾳ

lemma: κολλήγας
tag: w
ἐπηκόῳ

lemma: ἐπήκοος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
θεῷ

lemma: θεός
tag: w
Ἥρωτι Κελλων

ref: Heros
type: divine
tag: persName
Ἥρωτι

tag: #text

type: dot
tag: g
Κελλων

ref: Cillae
tag: placeName

type: dot
tag: g
εὐχὴν

lemma: εὐχή
tag: w

type: dot
tag: g
ἐποιήσαμεν

lemma: ποιέω
tag: w

type: dot
tag: g
ὑπὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
τῆς

tag: w
ἐνθήκης

lemma: ἐνθήκη
tag: w
ἐνθή

tag: #text
κ

tag: unclear
ης

tag: supplied
καὶ

tag: w
κ

tag: #text
α

tag: unclear

tag: #text
αὑτῶν

lemma: ἑαυτοῦ
tag: w

type: dot
tag: g
ἐλπίδος

lemma: ἐλπίς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ηκ;
3 ων, ην, ης;
4 της, ηκ.
Коментар

Службата на ἐπικτηνίτης e свързана с отглеждането на добитък. Данни от намерени в Египет папируси показват, че става дума най-вече за коне и други впрегатни животни.

Кела (Κέλλαι, лат. Cellae и погрешно Cillae) е известна като пътна станция на т.нар. Via diagonalis/militarus, спомената в пътеводителя на император Антонин и в пътеводителя от Бурдигала (като mansio). Името Кела е с тракийски произход и означава "извор". В района на Кела е имало императорско имение, което в едно късноантично житие на мъченици е споменато като Saltus. Очевидно Прокъл и Евтихиан са служители в него и вероятно затова в надписа се използва латинската дума collega. Те сигурно са се грижили за императорските коне, както посветителят в IGBulg 5652.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.

Velkov, Velizar. Hagiographic Data on the History of Thrace in the IV c. (Passio SS Maximi, Theodoti et Asclepiodotae). В: Roman Cities in Bulgaria. Collected Studies, 1980, стр. 137-149, T.. 146-147, .

текуща версия 1 / 2023-07-12