Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Олтар за Зевс Олимпийски

Паметник IGBulg_0473
Издател(и)
Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков.
Вид паметник
олтар
Материал
варовик
Място на намиране
в нива до Созопол, точно местонамиране неизвестно
Произход
Аполония
Видян в
Институция и инвентарен номер
Размери
вис. 58 см, шир. 28 см, деб. 29 см
Размер на буквите
вис. 3.5 - 4.5 см
Разположение на надписа
Олтар, профилиран отгоре и отдолу от три страни; гърбът е равен и грубо обработен. Ширината и дебелината при долния профил са 28 х 29 см, при горния - по 27,5 см, а при тялото, високо 30 см, ширината е 20 см и дебелината е 23 см. Горната повърхност е плоска; в средата има жлеб с размери около 5 х 5 см. Надписът е на лицевата повърхност на тялото на олтара.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
частен посветителен надпис - проза
Датиране
II - III в. сл. Хр.
Критерии за датиране
форма на буквите
Изображения
Текст

γαθ[ῇ]
τύχῃ.
Διὸς [Ὀ]-
[λ]υνπί[ου].

...ΓΑ..[...]
ΤYΧH
ΔΙO..[...]
[..]ΥNΠI[....]
На добър час! (Олтар) на Зевс Олимпийски.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῇ

lemma: ἀγαθός
tag: w

tag: unclear
γα

tag: #text
θ

tag: unclear

tag: supplied
⤦ n: 2

tag: lb
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
Διὸς

type: divine
ref: Zeus
tag: persName
Ὀ λυνπίου

type: divine
ref: Olympius
tag: persName

tag: supplied
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
λ

tag: supplied
υνπί

tag: #text
ου

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Апарат:
Пълният текст на надписа е разчетен и възстановен чрез лично наблюдение от Н. Шаранков.
1 Бешевлиев, IGBulg: Ἀγαθῇ
3-4 Бешевлиев, IGBulg: ΣΙΡ | ΥΝΩΙ
Коментар

Върху олтара е изписано в родителен падеж името на божеството, за което е бил предназначен, но липсва име на посветител. Култът към Зевс е познат и от други надписи в Аполония - колона, издигната от Леонто, съпруга на стратега Аполоний, син на Ептайкент (от началото на I в. сл. Хр.), и база за колона, посветена от жреца Тиберий Клавдий Прокул, вероятно внук на Леонто (от края на I в. сл. Хр.). И двата споменати паметника са открити преизползвани, така че мястото на светилището на Зевс е неизвестно.

Библиография
Бешевлиев, Веселин. Епиграфски приноси. , 1952, T.. 16, № 11, .

Woodhead, A.G.. В: Supplementum Epigraphicum Graecum T. 15, 1958, стр. 148, T.. 429, .

Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. I, 1970.

текуща версия 1 / 2023-07-18